Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA POLICEALNA NR 12 W WARSZAWIE


Numer RSPO
26380
Numer REGON
015765739
Nazwa
SZKOŁA POLICEALNA NR 12 W WARSZAWIE
Nazwa skrócona
SZK.POLICEALNA NR 12
Typ podmiotu
Szkoła policealna
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
1989-09-01
Data rozpoczęcia działalności
1989-09-01
Data włączenia do zespołu
1989-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
0
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE
Kształcenie zawodowe
  • technik organizacji reklamy 

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
OCHOTA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
01525964000066
Adres
ul. Grójecka 17A
02-021 Ochota
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO
RSPO
17026
REGON
000683269
Data włączenia do zespołu
1989-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
gmina: Ochota - dzielnica
miejscowość: Ochota
Adres
ul. Szczęśliwicka 46
02-353 Warszawa
Telefon
228231436
E-mail
zsel4@zse4.waw.ids.pl
Strona internetowa
http://www.zse4.waw.ids.pl
Adres do korespondencji
ul. Szczęśliwicka 46
02-353 Warszawa

  • OCHOTA
     REGON: 01525964000066
    Adres: ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła policealna
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 26380  
Numer REGON: 015765739
Data założenia: 1989-09-01
Rozpoczęcia działalności: 1989-09-01
Włączenia do zespołu: 1989-09-01

Kontakt

Telefon
228231436
E-mail
zsel4@zse4.waw.ids.pl
Strona internetowa
http://www.zse4.waw.ids.pl
Adres
ul. Szczęśliwicka 46
02-353 Warszawa