Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych


Numer RSPO
266902
Numer REGON
369735744
Nazwa
Typ podmiotu
Punkt przedszkolny
Miejsce w strukturze organizacyjnej
Data założenia
2011-12-01
Data rozpoczęcia działalności
2011-12-01
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Położenie
woj.
powiat:
gmina:
miejscowość:
Adres  •  Numer RSPO: 266902
     REGON: 369735744
    ,

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Punkt przedszkolny
Miejsce w strukturze:
Numer RSPO: 266902  
Numer REGON: 369735744
Data założenia: 2011-12-01
Rozpoczęcia działalności: 2011-12-01

Kontakt

Adres