Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

BIELSKO-BIALSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BIELSKU-BIAŁEJ


Numer RSPO
269933
Numer REGON
381864047
Nazwa
BIELSKO-BIALSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BIELSKU-BIAŁEJ
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2018-10-01
Data rozpoczęcia działalności
2018-10-01
Imię i nazwisko dyrektora
AGNIESZKA HERMA
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
MIASTO BIELSKO-BIAŁA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
072181741
Adres
pl. Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

Położenie
woj. ŚLĄSKIE
powiat: Bielsko-Biała
gmina: Bielsko-Biała (gmina miejska)
miejscowość: Bielsko-Biała (miasto)
Adres
ul. Filarowa 52
43-300 Bielsko-Biała
Telefon
338271331
Strona internetowa
http://
Adres do korespondencji
ul. Filarowa 52
43-300 Bielsko-Biała


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 269933  
Numer REGON: 381864047
Data założenia: 2018-10-01
Rozpoczęcia działalności: 2018-10-01
Imię i nazwisko dyrektora
AGNIESZKA HERMA

Kontakt

Telefon
338271331
Strona internetowa
http://
Adres
ul. Filarowa 52
43-300 Bielsko-Biała