Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

CENTRUM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA "PROGRES"


Numer RSPO
269978
Numer REGON
381923761
Nazwa
CENTRUM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA "PROGRES"
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2008-06-01
Data rozpoczęcia działalności
2008-06-02
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
631257816
Adres
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań-Stare Miasto

Położenie
woj. WIELKOPOLSKIE
powiat: Poznań
miejscowość: Poznań
delegatura: Poznań-Stare Miasto
Adres
ul. Święty Marcin 59
61-806 Poznań
Telefon
616636252
Strona internetowa
http://
Adres do korespondencji
ul. Święty Marcin 59
61-806 Poznań

  • "VERBUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
     REGON: 63070959300000
    NIP: 7781174246
    Adres: ul. Święty Marcin 59, 61-806 Poznań-Stare Miasto

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 269978  
Numer REGON: 381923761
Data założenia: 2008-06-01
Rozpoczęcia działalności: 2008-06-02

Kontakt

Telefon
616636252
Strona internetowa
http://
Adres
ul. Święty Marcin 59
61-806 Poznań