Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

AKADEMIA EDUKACJI


Numer RSPO
273978
Numer REGON
384948550
Nazwa
AKADEMIA EDUKACJI
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2019-11-21
Data rozpoczęcia działalności
2019-11-21
Imię i nazwisko dyrektora
PIOTR MAZUR
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
015528910
Adres
ul. Jagiellońska 26
03-719 Praga-Północ

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
miejscowość: Warszawa
dzielnica: Śródmieście
Adres
al. Aleja Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa
E-mail
akademiaedukacji19@gmail.com.pl
Strona internetowa
http://www.akademiamddp.pl
Adres do korespondencji
al. Aleja Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

  • MDDP AKADEMIA BIZNESU SP. Z O.O.
     REGON: 142749140
    Adres: al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

  •  Numer RSPO: 273978
     REGON: 384948550
    al. Aleja Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 273978  
Numer REGON: 384948550
Data założenia: 2019-11-21
Rozpoczęcia działalności: 2019-11-21
Imię i nazwisko dyrektora
PIOTR MAZUR

Kontakt

E-mail
akademiaedukacji19@gmail.com.pl
Strona internetowa
http://www.akademiamddp.pl
Adres
al. Aleja Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa