Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

INSTYTUT EDUKACJI EDUTEAM W WEJHEROWIE


Numer RSPO
274170
Numer REGON
385359990
Nazwa
INSTYTUT EDUKACJI EDUTEAM W WEJHEROWIE
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2020-01-21
Data rozpoczęcia działalności
2020-01-21
Imię i nazwisko dyrektora
ANNA SYMON-ZYCH
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
191674836
Adres
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Położenie
woj. POMORSKIE
powiat: wejherowski
gmina: Wejherowo (gmina miejska)
miejscowość: Wejherowo (miasto)
Adres
ul. Śmiechowska 36
84-200 Wejherowo
E-mail
biuro@eduteam.pl
Strona internetowa
http://
Adres do korespondencji
ul. Śmiechowska 36
84-200 Wejherowo

  • Waldemar Węgrzynowski
  • Anna Symon-Zych

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 274170  
Numer REGON: 385359990
Data założenia: 2020-01-21
Rozpoczęcia działalności: 2020-01-21
Imię i nazwisko dyrektora
ANNA SYMON-ZYCH

Kontakt

E-mail
biuro@eduteam.pl
Strona internetowa
http://
Adres
ul. Śmiechowska 36
84-200 Wejherowo