Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 261 IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE


Numer RSPO
30461
Numer REGON
017187324
Nazwa
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 261 IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE
Typ podmiotu
Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
1952-09-01
Data rozpoczęcia działalności
1952-09-01
Data włączenia do zespołu
1979-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
II etap edukacyjny, Nauczanie w oddziale "0", I etap edukacyjny
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
750
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
TAK
Posiada internat
NIE
Tereny sportowe
Języki nauczane
angielski, hiszpański

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WILANÓW
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
01525964000160
Adres
ul. Franciszka Klimczaka 2
02-797 Warszawa
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 79 IM. ST. KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE
RSPO
5626
REGON
017187376
Data włączenia do zespołu
1979-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
miejscowość: Warszawa
dzielnica: Wilanów
Adres
ul. Wiertnicza 26
02-952 Warszawa
Telefon
222771500
E-mail
sekretariat@kostka-potocki.edu.pl
Strona internetowa
http://www.kostka-potocki.edu.pl
Adres do korespondencji
ul. Wiertnicza 26
02-952 Warszawa


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 30461  
Numer REGON: 017187324
Data założenia: 1952-09-01
Rozpoczęcia działalności: 1952-09-01
Włączenia do zespołu: 1979-09-01

Kontakt

Telefon
222771500
E-mail
sekretariat@kostka-potocki.edu.pl
Strona internetowa
http://www.kostka-potocki.edu.pl
Adres
ul. Wiertnicza 26
02-952 Warszawa