Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA POLICEALNA NR 22 IM. STANISŁAWA NOAKOWSKIEGO


Numer RSPO
30888
Numer REGON
140073186
Nazwa
SZKOŁA POLICEALNA NR 22 IM. STANISŁAWA NOAKOWSKIEGO
Typ podmiotu
Szkoła policealna
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
1927-09-01
Data rozpoczęcia działalności
1927-09-01
Data włączenia do zespołu
2002-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
0
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE
Kształcenie zawodowe
  • technik budownictwa

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
ŚRÓDMIEŚCIE
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
01525964000106
Adres
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Śródmieście
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH I LICEALNYCH IM. STANISŁAWA NOAKOWSKIEGO
RSPO
25805
REGON
000708124
Data włączenia do zespołu
2002-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
gmina: Śródmieście - dzielnica
miejscowość: Śródmieście
Adres
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa
Telefon
228310696
E-mail
sekretariat@tab.edu.pl
Strona internetowa
http://www.tab.edu.pl
Adres do korespondencji
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa

  • ŚRÓDMIEŚCIE
     REGON: 01525964000106
    Adres: ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła policealna
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 30888  
Numer REGON: 140073186
Data założenia: 1927-09-01
Rozpoczęcia działalności: 1927-09-01
Włączenia do zespołu: 2002-09-01

Kontakt

Telefon
228310696
E-mail
sekretariat@tab.edu.pl
Strona internetowa
http://www.tab.edu.pl
Adres
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa