Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE


Numer RSPO
31292
Numer REGON
001387975
Numer NIP
8511165752
Nazwa
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE
Nazwa skrócona
CEN
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
1993-02-26
Data rozpoczęcia działalności
1993-02-26
Imię i nazwisko dyrektora
STEFAN TUROWSKI
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
811683876
Adres
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Położenie
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
powiat: Koszalin
gmina: Koszalin (gmina miejska)
miejscowość: Koszalin (miasto)
Adres
ul. Ferdynanda Ruszczyca 16
75-624 Koszalin
Telefon
943476710
E-mail
cen@cen.edu.pl
Strona internetowa
http://www.cen.edu.pl
Adres do korespondencji
ul. Ferdynanda Ruszczyca 16
75-624 Koszalin


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 31292  
Numer REGON: 001387975
Numer NIP: 8511165752
Data założenia: 1993-02-26
Rozpoczęcia działalności: 1993-02-26
Imię i nazwisko dyrektora
STEFAN TUROWSKI

Kontakt

Telefon
943476710
E-mail
cen@cen.edu.pl
Strona internetowa
http://www.cen.edu.pl
Adres
ul. Ferdynanda Ruszczyca 16
75-624 Koszalin