Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA POLICEALNA NR 7


Numer RSPO
31527
Numer REGON
015758082
Numer NIP
5272457035
Nazwa
SZKOŁA POLICEALNA NR 7
Typ podmiotu
Szkoła policealna
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
2002-05-22
Data rozpoczęcia działalności
2002-09-01
Data włączenia do zespołu
2002-05-22
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
0
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE
Kształcenie zawodowe
  • fototechnik

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOLA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
01525964000184
Adres
al. Aleja "Solidarności" 90
01-003 Wola
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ FOTOTECHNICZNYCH
RSPO
12778
REGON
000193677
Data włączenia do zespołu
2002-05-22

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
gmina: Warszawa - gmina miejska
miejscowość: Warszawa
Adres
ul. Spokojna 13
01-044 Warszawa
Telefon
228387091
E-mail
info@fotospokojna.com
Strona internetowa
http://fotospokojna.com
Adres do korespondencji
ul. Spokojna 13
01-044 Warszawa

  • WOLA
     REGON: 01525964000184
    Adres: al. Aleja "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła policealna
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 31527  
Numer REGON: 015758082
Numer NIP: 5272457035
Data założenia: 2002-05-22
Rozpoczęcia działalności: 2002-09-01
Włączenia do zespołu: 2002-05-22

Kontakt

Telefon
228387091
E-mail
info@fotospokojna.com
Strona internetowa
http://fotospokojna.com
Adres
ul. Spokojna 13
01-044 Warszawa