Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA POLICEALNA NR 6


Numer RSPO
34516
Numer REGON
015767968
Nazwa
SZKOŁA POLICEALNA NR 6
Nazwa skrócona
SPOLIC_6
Typ podmiotu
Szkoła policealna
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
1949-09-01
Data rozpoczęcia działalności
1949-09-01
Data włączenia do zespołu
1949-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
0
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE
Kształcenie zawodowe
  • technik księgarstwa
  • technik archiwista

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
BIELANY
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
01525964000041
Adres
ul. Stefana Żeromskiego 29
01-882 Bielany
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 18
RSPO
23491
REGON
000190213
Data włączenia do zespołu
1949-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
gmina: Bielany - dzielnica
miejscowość: Bielany
Adres
ul. Stefana Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
Telefon
228347201
E-mail
dyrekcja@zs18.edu.pl
Strona internetowa
http://
Adres do korespondencji
ul. Stefana Żeromskiego 81
01-882 Warszawa

  • BIELANY
     REGON: 01525964000041
    Adres: ul. Stefana Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła policealna
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 34516  
Numer REGON: 015767968
Data założenia: 1949-09-01
Rozpoczęcia działalności: 1949-09-01
Włączenia do zespołu: 1949-09-01

Kontakt

Telefon
228347201
E-mail
dyrekcja@zs18.edu.pl
Strona internetowa
http://
Adres
ul. Stefana Żeromskiego 81
01-882 Warszawa