Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA POLICEALNA NR 21 W WARSZAWIE


Numer RSPO
42430
Numer REGON
140340279
Nazwa
SZKOŁA POLICEALNA NR 21 W WARSZAWIE
Nazwa skrócona
SP21
Typ podmiotu
Szkoła policealna
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
2005-02-10
Data rozpoczęcia działalności
2005-09-01
Data włączenia do zespołu
2005-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
0
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE
Kształcenie zawodowe
  • mechanik pojazdów samochodowych

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
PRAGA-PÓŁNOC
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
01525964000080
Adres
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 33 W WARSZAWIE
RSPO
28199
REGON
000196115
Data włączenia do zespołu
2005-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
miejscowość: Warszawa
dzielnica: Praga-Północ
Adres
ul. Targowa 86
03-448 Warszawa
Telefon
226193486
E-mail
zs33@zs33.pl
Strona internetowa
http://zs33.pl/
Adres do korespondencji
ul. Targowa 86
03-448 Warszawa

  • PRAGA-PÓŁNOC
     REGON: 01525964000080
    Adres: ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła policealna
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 42430  
Numer REGON: 140340279
Data założenia: 2005-02-10
Rozpoczęcia działalności: 2005-09-01
Włączenia do zespołu: 2005-09-01

Kontakt

Telefon
226193486
E-mail
zs33@zs33.pl
Strona internetowa
http://zs33.pl/
Adres
ul. Targowa 86
03-448 Warszawa