Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W OPOLU


Numer RSPO
48438
Numer REGON
000196718
Nazwa
REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W OPOLU
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
2012-05-01
Data rozpoczęcia działalności
2012-05-01
Data włączenia do zespołu
2016-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Podmiot przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
531412421
Adres
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Podmiot nadrzędny

Nazwa
REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI
RSPO
131464
REGON
365183911
Data włączenia do zespołu
2016-09-01

Położenie
woj. OPOLSKIE
powiat: Opole
gmina: Opole - gmina miejska
miejscowość: Opole
Adres
ul. Głogowska 27
45-315 Opole
Telefon
774579897
E-mail
kontakt@rcre.opolskie.pl
Strona internetowa
http://www.rcre.opolskie.pl
Adres do korespondencji
ul. Głogowska 27
45-315 Opole


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 48438  
Numer REGON: 000196718
Data założenia: 2012-05-01
Rozpoczęcia działalności: 2012-05-01
Włączenia do zespołu: 2016-09-01

Kontakt

Telefon
774579897
E-mail
kontakt@rcre.opolskie.pl
Strona internetowa
http://www.rcre.opolskie.pl
Adres
ul. Głogowska 27
45-315 Opole