Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA PODSTAWOWA W WISZNI MAŁEJ


Numer RSPO
55597
Numer REGON
000586572
Numer NIP
9151597118
Nazwa
SZKOŁA PODSTAWOWA W WISZNI MAŁEJ
Nazwa skrócona
SP WISZNIA MAŁA
Typ podmiotu
Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
1999-02-26
Data rozpoczęcia działalności
1999-09-01
Data włączenia do zespołu
2016-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nauczanie w oddziale "0", II etap edukacyjny, I etap edukacyjny
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Posiada obwód
TAK
Posiada internat
NIE

Podmiot przekazujący dane do RSPO

Nazwa
GMINA WISZNIA MAŁA
Typ
Gmina
REGON
931934897
Adres
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WISZNI MAŁEJ
RSPO
266326
REGON
369449501
Data włączenia do zespołu
2016-09-01

Położenie
woj. DOLNOŚLĄSKIE
powiat: trzebnicki
gmina: Wisznia Mała - gmina wiejska
miejscowość: Wisznia Mała
Adres
ul. Szkolna 51
55-114 Wisznia Mała
Telefon
713127079
E-mail
sp.wisznia@wiszniamala.pl
Adres do korespondencji
ul. Szkolna 51
55-114 Wisznia Mała

  • GMINA WISZNIA MAŁA
     REGON: 931934897
    Adres: ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 55597  
Numer REGON: 000586572
Numer NIP: 9151597118
Data założenia: 1999-02-26
Rozpoczęcia działalności: 1999-09-01
Włączenia do zespołu: 2016-09-01

Kontakt

Telefon
713127079
E-mail
sp.wisznia@wiszniamala.pl
Adres
ul. Szkolna 51
55-114 Wisznia Mała