Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEWCACH


Numer RSPO
56324
Numer REGON
001181200
Numer NIP
9151605071
Nazwa
SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEWCACH
Nazwa skrócona
SP SZEWCE
Typ podmiotu
Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
1999-03-26
Data rozpoczęcia działalności
1999-09-01
Data włączenia do zespołu
2011-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
II etap edukacyjny, I etap edukacyjny, Nauczanie w oddziale "0"
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Posiada obwód
TAK
Posiada internat
NIE

Podmiot przekazujący dane do RSPO

Nazwa
GMINA WISZNIA MAŁA
Typ
Gmina
REGON
931934897
Adres
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W SZEWCACH
RSPO
56398
REGON
021670046
Data włączenia do zespołu
2011-09-01

Położenie
woj. DOLNOŚLĄSKIE
powiat: trzebnicki
gmina: Wisznia Mała - gmina wiejska
miejscowość: Szewce
Adres
ul. Strzeszowska 7
55-114 Szewce
Telefon
713107129
Adres do korespondencji
ul. Strzeszowska 7
55-114 Szewce

  • GMINA WISZNIA MAŁA
     REGON: 931934897
    Adres: ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 56324  
Numer REGON: 001181200
Numer NIP: 9151605071
Data założenia: 1999-03-26
Rozpoczęcia działalności: 1999-09-01
Włączenia do zespołu: 2011-09-01

Kontakt

Telefon
713107129
Adres
ul. Strzeszowska 7
55-114 Szewce