Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

INSTYTUT BADAŃ W OŚWIACIE OŚRODEK SZKOLENIOWY


Numer RSPO
60378
Numer REGON
022000247
Nazwa
INSTYTUT BADAŃ W OŚWIACIE OŚRODEK SZKOLENIOWY
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2002-10-15
Data rozpoczęcia działalności
2002-10-15
Imię i nazwisko dyrektora
SZYMON WIĘSŁAW
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
931934644
Adres
wyb. Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław-Krzyki

Położenie
woj. DOLNOŚLĄSKIE
powiat: Wrocław
miejscowość: Wrocław
delegatura: Wrocław-Krzyki
Adres
al. Kasztanowa 9
53-125 Wrocław
Telefon
713102875
E-mail
ibo@ibo.edu.pl
Strona internetowa
http://
Adres do korespondencji
al. Kasztanowa 9
53-125 Wrocław

  • INSTYTUT BADAŃ W OŚWIACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
     REGON: 932704449
    NIP: 8992435164
    Adres: ul. Mikołaja Reja 13/15, 81-874 Sopot

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 60378  
Numer REGON: 022000247
Data założenia: 2002-10-15
Rozpoczęcia działalności: 2002-10-15
Imię i nazwisko dyrektora
SZYMON WIĘSŁAW

Kontakt

Telefon
713102875
E-mail
ibo@ibo.edu.pl
Strona internetowa
http://
Adres
al. Kasztanowa 9
53-125 Wrocław