Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY


Numer RSPO
6743
Numer REGON
200317630
Numer NIP
7182108734
Nazwa
SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY
Nazwa skrócona
SODMIDN W ŁOMŻY
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
2009-11-25
Data rozpoczęcia działalności
2009-12-01
Data włączenia do zespołu
2012-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Podmiot przekazujący dane do RSPO

Nazwa
MIASTO ŁOMŻA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
450669921
Adres
pl. Plac Stary Rynek 14
18-400 Łomża
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ŁOMŻYŃSKIE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W ŁOMŻY
RSPO
4101
REGON
200718240
Data włączenia do zespołu
2012-09-01

Położenie
woj. PODLASKIE
powiat: Łomża
gmina: Łomża - gmina miejska
miejscowość: Łomża
Adres
ul. Polna 16
18-400 Łomża
Telefon
862180544
Strona internetowa
http://
Adres do korespondencji
ul. Polna 16
18-400 Łomża

  • MIASTO ŁOMŻA
     REGON: 450669921
    Adres: pl. Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
       http://

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 6743  
Numer REGON: 200317630
Numer NIP: 7182108734
Data założenia: 2009-11-25
Rozpoczęcia działalności: 2009-12-01
Włączenia do zespołu: 2012-09-01

Kontakt

Telefon
862180544
Strona internetowa
http://
Adres
ul. Polna 16
18-400 Łomża