Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOWARACH


Numer RSPO
73067
Numer REGON
231179721
Nazwa
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOWARACH
Typ podmiotu
Liceum ogólnokształcące
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
1951-09-01
Data rozpoczęcia działalności
1951-09-10
Data włączenia do zespołu
2017-01-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Podmiot przekazujący dane do RSPO

Nazwa
GMINA MIEJSKA KOWARY
Typ
Gmina
REGON
230821598
Adres
ul. 1 Maja 1 A
58-530 Kowary
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KOWARACH
RSPO
132727
REGON
366128529
Data włączenia do zespołu
2017-01-01

Położenie
woj. DOLNOŚLĄSKIE
powiat: jeleniogórski
gmina: Kowary - gmina miejska
miejscowość: Kowary
Adres
ul. Szkolna 1
58-530 Kowary
Telefon
0757182111
Adres do korespondencji
ul. Szkolna 1
58-530 Kowary

  • GMINA MIEJSKA KOWARY
     REGON: 230821598
    Adres: ul. 1 Maja 1 A, 58-530 Kowary

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Liceum ogólnokształcące
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 73067  
Numer REGON: 231179721
Data założenia: 1951-09-01
Rozpoczęcia działalności: 1951-09-10
Włączenia do zespołu: 2017-01-01

Kontakt

Telefon
0757182111
Adres
ul. Szkolna 1
58-530 Kowary