Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA POLICEALNA NR 30


Numer RSPO
77551
Numer REGON
140217113
Nazwa
SZKOŁA POLICEALNA NR 30
Typ podmiotu
Szkoła policealna
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
2005-09-01
Data rozpoczęcia działalności
2005-09-01
Data włączenia do zespołu
2005-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
0
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE
Kształcenie zawodowe
  • technik informatyk

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOLA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
01525964000184
Adres
al. Aleja "Solidarności" 90
01-003 Warszawa
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 36 IM. MARCINA KASPRZAKA
RSPO
12920
REGON
000038847
Data włączenia do zespołu
2005-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
gmina: Warszawa (gmina miejska)
miejscowość: Warszawa (miasto)
Adres
ul. Marcina Kasprzaka 19/21
01-211 Warszawa
Telefon
226320211
E-mail
zs@kasprzak.edu.pl
Strona internetowa
http://kasprzak.edu.pl
Adres do korespondencji
ul. Marcina Kasprzaka 19/21
01-211 Warszawa

  • WOLA
     REGON: 01525964000184
    Adres: al. Aleja "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła policealna
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 77551  
Numer REGON: 140217113
Data założenia: 2005-09-01
Rozpoczęcia działalności: 2005-09-01
Włączenia do zespołu: 2005-09-01

Kontakt

Telefon
226320211
E-mail
zs@kasprzak.edu.pl
Strona internetowa
http://kasprzak.edu.pl
Adres
ul. Marcina Kasprzaka 19/21
01-211 Warszawa