Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych


Numer RSPO
81762
Numer REGON
321297945
Nazwa
Typ podmiotu
Szkoła policealna
Miejsce w strukturze organizacyjnej
Data założenia
2004-05-21
Data rozpoczęcia działalności
2004-09-30
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Położenie
woj.
powiat:
gmina:
miejscowość:
Adres  •  Numer RSPO: 81762
     REGON: 321297945
    ,

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła policealna
Miejsce w strukturze:
Numer RSPO: 81762  
Numer REGON: 321297945
Data założenia: 2004-05-21
Rozpoczęcia działalności: 2004-09-30

Kontakt

Adres