Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WOJEWÓDZKIEGO ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OPOLU


Numer RSPO
91967
Numer REGON
161497292
Nazwa
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WOJEWÓDZKIEGO ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OPOLU
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2001-12-14
Data rozpoczęcia działalności
2001-12-14
Imię i nazwisko dyrektora
LESZEK ZAJĄC
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
531412421
Adres
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Położenie
woj. OPOLSKIE
powiat: Opole
gmina: Opole (gmina miejska)
miejscowość: Opole (miasto)
Adres
ul. Małopolska 18
45-301 Opole
Telefon
774003315
E-mail
cdn@wzdz.opole.pl
Strona internetowa
http://www.wzdz.opole.pl
Adres do korespondencji
ul. Małopolska 18
45-301 Opole

  • WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W SZCZECINIE
     REGON: 000512697
    Adres: pl. Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 91967  
Numer REGON: 161497292
Data założenia: 2001-12-14
Rozpoczęcia działalności: 2001-12-14
Imię i nazwisko dyrektora
LESZEK ZAJĄC

Kontakt

Telefon
774003315
E-mail
cdn@wzdz.opole.pl
Strona internetowa
http://www.wzdz.opole.pl
Adres
ul. Małopolska 18
45-301 Opole