Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 5


Numer RSPO
92539
Numer REGON
001012436
Nazwa
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 5
Nazwa skrócona
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 5
Typ podmiotu
Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Data założenia
1985-09-01
Data rozpoczęcia działalności
1985-09-01
Data włączenia do zespołu
1985-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
II etap edukacyjny, I etap edukacyjny
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
specjalna
Niepełnosprawność dominująca
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
Związanie organizacyjne
brak związania
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
POWIAT TRZEBNICKI
Typ
Powiat ziemski
REGON
931934785
Adres
ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6
55-100 Trzebnica
Podmiot nadrzędny

Nazwa
SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W POWIATOWYM ZESPOLE SPECJALNYCH PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
RSPO
80881
REGON
000702274
Data włączenia do zespołu
1985-09-01

Położenie
woj. DOLNOŚLĄSKIE
powiat: trzebnicki
gmina: Trzebnica - miasto
miejscowość: Trzebnica
Adres
ul. Nowa 1
55-100 Trzebnica
Telefon
713120740
E-mail
soswtrzebnica@wp.pl
Strona internetowa
http://www.soswedupage.org.pl
Adres do korespondencji
ul. Nowa 1
55-100 Trzebnica


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze: szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Numer RSPO: 92539  
Numer REGON: 001012436
Data założenia: 1985-09-01
Rozpoczęcia działalności: 1985-09-01
Włączenia do zespołu: 1985-09-01

Kontakt

Telefon
713120740
E-mail
soswtrzebnica@wp.pl
Strona internetowa
http://www.soswedupage.org.pl
Adres
ul. Nowa 1
55-100 Trzebnica