Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE SPECJALNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH W TRZEBNICY


Numer RSPO
92541
Numer REGON
020251494
Nazwa
SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE SPECJALNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH W TRZEBNICY
Nazwa skrócona
SSPDP TRZEBNICA
Typ podmiotu
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Data założenia
2006-09-01
Data rozpoczęcia działalności
2006-09-01
Data włączenia do zespołu
2006-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
specjalna
Niepełnosprawność dominująca
niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
20
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
POWIAT TRZEBNICKI
Typ
Powiat ziemski
REGON
931934785
Adres
ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6
55-100 Trzebnica
Podmiot nadrzędny

Nazwa
SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W POWIATOWYM ZESPOLE SPECJALNYCH PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
RSPO
80881
REGON
000702274
Data włączenia do zespołu
2006-09-01

Położenie
woj. DOLNOŚLĄSKIE
powiat: trzebnicki
gmina: Trzebnica (miasto)
miejscowość: Trzebnica (miasto)
Adres
ul. Nowa 1
55-100 Trzebnica
Telefon
713120740
E-mail
soswtrzebnica@wp.pl
Strona internetowa
http://
Adres do korespondencji
ul. Nowa 1
55-100 Trzebnica

  • POWIAT TRZEBNICKI
     REGON: 931934785
    Adres: ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
    713879501 powiat@powiat.trzebnica.pl

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
Miejsce w strukturze: szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Numer RSPO: 92541  
Numer REGON: 020251494
Data założenia: 2006-09-01
Rozpoczęcia działalności: 2006-09-01
Włączenia do zespołu: 2006-09-01

Kontakt

Telefon
713120740
E-mail
soswtrzebnica@wp.pl
Strona internetowa
http://
Adres
ul. Nowa 1
55-100 Trzebnica